Saulės sistemos planetos
Ar žinai, kad joje yra daugiau kaip 500 milijonų gyventojų?

Ar žinai, kad Europos Sąjungoje kalbama 24 skirtingomis oficialiomis kalbomis?

O kad ji buvo įkurta prieš daugiau kaip 50 metų ir kad jos šalių narių iš pradžių 6, o paskui vis daugėjo iki 28?

Ar girdėjai apie Europos vėliavą su dvylika auksaspalvių žvaigždučių mėlyname fone?

Europos Sąjungos šalys:

1.      Airija(1973)

2.      Austrija(1995)

3.      Belgija(1952)

4.      Bulgarija(2007)

5.      Čekija(2004)

6.      Danija (1973)

7.      Estija(2004)

8.      Graikija(1981)

9.      Ispanija(1986)

10.  Italija(1952)

11.  Jungtinė Karalystė(1973)

12.  Kipras(2004)

13.  Kroatija(2013)

14.  Latvija(2004)

15.  Lenkija(2004)

16.  Lietuva(2004)

17.  Liuksemburgas(1952)

18.  Malta(2004)

19.  Nyderlandai(1952)

20.  Portugalija(1986)

21.  Prancūzija (1952)

22.  Rumunija(2007)

23.  Slovakija(2004)

24.  Slovėnija(2004)

25.  Suomija(1995)

26.  Švedija(1995)

27.  Vengrija(2004)

28.  Vokietija(1952)

 


 

 

11 Lietuvos miestų


 

 

Lietuvos Valstybės kaimynės


Lietuva - mano šalis - tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai mokyti istorijos, literatūros ir Lietuvos kultūros 2–4 klasėse. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis.


SMP "Lietuva - mano šalis"  sudaro du skyriai: Lietuvos istorija bei Lietuva ir kaimynai.

Lietuvos kaimynai. Mokiniams pristatomas trumpas pasakojimas apie valstybes - Lietuvos kaimynes.

Lietuvos regionai. Šiame poskyryje Lietuva išskirstoma į etnografinius regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Suvalkiją ir Dzūkiją. Supažindinama su to krašto vyrų bei moterų tautiniais rūbais, gyvenamaisiais namais. Čia mokiniai gali paklausyti to krašto tarme sekamų liaudies pasakų:


Aukštaičių -  "Lekiantis laivas", "Lapė, strazdelis ir vorna", "Vargšas ir besotis";
Žemaičių -  "Kaip gaidelis pono dvarą griovė";
Suvalkiečių - "Mikė kvailutis";
Dzūkų - "Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti".


Senovės baltai. Čia kalbama apie senovės baltų gentis, pagonių dievus - Praamžį, Perkūną, Gabiją, Žemyną, Medeiną, Laimą, Austėją, Kauką.

Sostinės ir simbolika. Supažindinama su Lietuvos valstybės simboliais - vėliava, herbu, himnu, video siužetuose pasakojama apie Lietuvos sostines - Vorutą, Kernavę, Trakus, Kauną, Vilnių.

Žaidimai. Mokiniai parenka tam tikrus būdingus etnografiniams regionams tautinius rūbus, dėlioja dėlionę "Etnografiją", remiantis gediminaičių dinastijos geneologijos medžiu, pasiūloma sudaryti savo giminės medį.

 


Mokinukai.lt - portalas vaikams, siūlo naujovišką mokymosi metodiką, paremtą interaktyviu vaiko ir mokymosi aplinkos santykiu bei vaizdo ir garso integracija perduodant informaciją. Stebint pateiktis, klausant spalvingų personažų dialogų ir žaidžiant mokomuosius kompiuterinius žaidimus yra veikiami pagrindiniai vaiko pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas) bei emocijos, todėl vaikas yra optimaliai įtraukiamas į

              mokymosi procesą...


Ausis
 • Ausis
 • Ausies sandara
 • Klausa

 

Žmogaus kaulai


 

Kvėpavimas


 • Lietuva
 • Lietuvos kaimynės
 • Baltijos valstybės
 • Lietuvos simboliai

       Vanduo:

 • vandens savybės
 • vandens būsenos
 • Atsargiai, ledas!

Gaublys. Žemė. 

 • Žemė.
 • Gaublys.
 • Lietuva.
 • Plokščia Žemė.
 • Aplink Žemę.Mėnulis.

 • Mėnulis.
 • Mėnulis dieną.
 • Mėnulio judėjimas.