Ant sąsiuvinio viršelio rašome:

Visi žodžiai turi tilpti į nurodytą eilutę. Jei netelpa – mažink raides arba priklijuok lapelį iš viena linija sąsiuvinio, užrašyk ant jo.


Sąsiuvinio naudojimo tvarka

Sąsiuvinukai turėtų būti kokybiški, nes esant labai plonam popieriui persigeria rašalas. 

  •  Sąsiuvinis turi būti aplenktas, tvarkingas, su visais lapais. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį.
  • Sąsiuviniuose mokiniai rašo tik mėlynos spalvos rašikliais.
  • Draudžiama naudotis korektūros priemonėmis. Korektoriumi ištaisytos užduotys neįskaitomos.
  • Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę / skaičių ir virš jos / jo užrašo reikiamą.
  • Baigiant eilutę, neįžengiama į sąsiuvinio paraštę, nepaliekama nebaigtų eilučių prieš paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa.
  • Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę.
  • Antraštė rašoma eilutės viduryje. Teksto pirmoji eilutė pradedama rašyti maždaug vienas cm nuo krašto.